вече имам профил?

Име

E-mail

Телефон

Транспорт

Коментар

няма да съм сам

Име 1

добави още

Име 2

добави още

Име 3

затвори

Етичен кодекс на работещите с деца

Закон за закрила на детето

Конвенция на ООН за правата на детето

Декларация за доброволците на ПОДАРЕТЕ КНИГА

Декларация за доброволци под 18 годишна възраст

Пътуващото училище - Урок №1 Изчезнали животни

Пътуващото училище - Урок №2 Африка

Пътуващото училище - Урок №3 Южна Америка

Пътуващото училище - Урок №4 Въздух

Пътуващото училище - Бланка за нови уроци

Пътуващото училище - Урок №5 Метали

Пътуващото училище - Урок №6 Петрол

Пътуващото училище - Урок №М1 Цифри и числа

Пътуващото училище - Урок №М2 Събиране и изваждане от 1 до 10

Пътуващото училище - Урок №М3 Запознаване с числата до 20. Събиране и изваждане с преминаване и взимане наум

Пътуващото училище - Урок №М4 Отсечка

Пътуващото училище - Урок №7 Стъкло

Пътуващото училище - Урок №8 Хартия

Пътуващото училище - Урок №9 Гладиатори

Пътуващото училище - Урок №10 Кино

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!