Какво е стипендията?

Стипендията на "Подарете книга" е предизвикателство, което отправяме към децата и техните ментори-добрволци. Всяко дете на възраст от 8 до 18 години има възможност да си постави цел от предварително даден списък с идеи и заедно с неговия доброволец да работят за постигането ѝ. Всяко дете, постигнало целта си в срок, ще получи еднократна стипендия от 100 лв., след което има право да се включи отново с друга цел!

Как?

За да участвате в Стипендията не е нужно детето да е най-силното, най-бързото или отличник на випуска. Изисква се само да има желание и постоянство и да си постави мотивиращо, но постижимо лично предизвикателство, което с усърдна работа и помощ от доброволец да постигне в срок. В Стипендията няма съревнование и всички, които постигнат целта си ще получат награда! Най-хубавото е, че всеки сам може да избере предизвикателството, което го мотивира в зависимост от силните и слабите му страни!

1.  Избери предизвикателство от зададения списък или ако искаш да постигнеш нещо друго, което не виждаш в списъка го обсъди с доброволеца си.

2.   Попълни формуляра за записване (попълва се от доброволеца). Важните неща, които трябва да отбележите са колко време ще работите по целта и периода на отчитане.

3.   Работи за постигане на целта и отчитайте редовно прогреса си чрез формуляра за отчитане на прогрес.

4.   Браво, ти положи труд и усилия и заслужи стипендията си! Гордеем се с теб!

 

Пример: Ивана иска да участва в Стипендията и обсъжда това с един от любимите си доброволци - Калина. Калина и Ивана заедно решават, че е най-добре Ивана да подобри своя английски, защото е полезно умение за бъдещето. Заедно си поставят следната цел - „Ивана ще завърши успешно онлайн обучение за ниво А1 по английски“ в срок от 5 месеца. За да постигне целта си Ивана всяка сутрин ще прави по 3 упражнения от учебната тетрадка, ще гледа по 2 видео урока и ще учи 15 нови думи, а веднъж в седмицата ще си правят с Калина видеоразговор, където заедно ще преговарят наученото. След всяка среща Калина отбелязва новите постижения във формуляра. След по-малко от четири месеца вече са постигнали целта и Ивана получава първата си стипендия! Е, време е за ново предизвикателство! :)

Няма да е лесно, но зависи изцялото от теб да постигнеш целта си! Състезаваш се единствено със себе си. Поставяй такива цели, които са съобразени с твоите лични умения и способности.

Да започваме!

 

Ето списък с целите, от които можеш да избираш:

 

Първи стъпки в програмирането (възраст 12-18 години*)

препоръчително време за изпълнение: 6 седмици**

1. Направи си профил в сайта KhanAcademy и се присъедини към класната стая на Подарете книга (WSRKR3CD)

2. Изгледай уроците в раздел Въведение в HTML

3. Реши задачите поема, текстови тагове, списък за учене и перфектното пътуване

4. Изгледай уроците в раздел Въведение в CSS

5. Реши задачите цветно същество, сезони, ябълки и банани и страница за пътешествия

6. Изгледай уроците в раздел Още HTML тагове

7. Реши задачите любими линкове, скачай, маса за вечеря и книга с рецепти

8. Изгледай уроците CSS свойства за текст

8. Финално задание: направи собствен блог като следваш инструкциите!

Книжно предизвикателство (всички възрасти*)

препоръчително време за изпълнение: 10 седмици**

1. Прочети 5 книги (минимум 100 страници всяка)

2. За всяка реши въпросник в Книговище или създай такъв ако не съществува. За да се регистрираш следвай инструкциите.

3. За всяка книга изброй всички участващи герои и ги характеризирай с три прилагателни

4. За всяка книга напиши кратко резюме на случващото се (мин. 200 думи)

5. За всяка книга нарисувай рисунка вдъхновена от историята.

Английски език А1 (възраст 8-11 години*)

препоръчително време за изпълнение: 12 седмици**

1. Реши входящия тест и запиши постигнатия резултат

2. Гледай уроците в I раздел Произношение и реши тестовете

3. Гледай уроците в II раздел - Граматика и реши тестовете

4. Гледай уроците в III раздел - Лексика и реши тестовете

5. Направи си тетрадка-речник, в която ще записваш новите думи и напиши всяка по 5 реда

5. Направи входящия тест отново и запиши резултата си

Аритметика (възраст 7-9 години*)

препоръчително време за изпълнение: 4 седмици**

1. Направи си профил в сайта KhanAcademy и се присъедини към класната стая на Подарете книга (WSRKR3CD)

2. Реши предизвикателството

3. Изгледай уроците в раздел Събиране и изваждане и реши всички упражнения

4. Изгледай уроците в раздел Умножение и деление и реши всички упражнения

5. Изгледай уроците в раздел Отрицателни числа и реши всички упражнения

6. Изгледай уроците в раздел Обикновени дроби и реши всички упражнения

7. Изгледай уроците в раздел Десеттични дроби и реши всички упражнения

Предизвикателство по Биология (възраст 15-18 години*)

препоръчително време за изпълнение 8 седмици**

1. Направи начален преговор

2. Гледай всички уроци в раздел Равнища на организация и направи тестовете

3. Гледай всички уроци в раздел Храносмилателна система и направи тестовете

4. Гледай всички уроци в раздел Дихателна система и направи тестовете

5. Изгледай всички уроци в раздел Отделителна и Сърдечно-съдова система и направи тестовете

6. Изгледай всичи уроци в раздел Опорно-двигателна система и направи тестовете

7. Изгледай всички уроци в раздел Полова система

*възрастите са ориентировъчни и са там само за упътване

**препоръчителното време за изпълнение е само ориентировъчно - сами избирате за какво време да постигнете целта


Важно! Всяка от дейностите трябва да е отчетима:

За KhanAcademy детето трябва да влезе в класната стая на Подарете Книга (ключ WSRKR3CD), за да можем да виждаме постиженията.

В Уча.се ще следим активността на профилите и решените задачи, а е възможно и даването на допълнителни задачи базирани на тестовете в платформата, за проверка на новите знания.

Ако част от дейностите са извън тези две платформи доказателствата могат да бъдат под формата на снимки, видео или други дигитални формати. Например: ако се изработва плакат, рисунка или презентация доброволецът трябва да я качи в отчетната форма.

 

 

Ако готовите предизвикателства не ти допадат можеш да измислиш свое предизвикателство заедно с твоя доброволец! Изберете такава цел, която не е много под или над нивото ти. Напишете поне 5 дейности, които трябва да са постигнати преди да може да се каже, че си постигнал целта. Важно е всяко от тези неща да бъде реално измеримо и да можеш да покажеш доказателство, че си извършил всяка дейност докрай. Хубаво е да завършва с дейност, която обобщава целта - т.нар финален проект, който да ни докаже, че наистина си се постарал и заслужаваш Стипендията!

 

Пример: Искаш да станеш по-добър по Математика.

За целта с твоя доброволец трябва да си поставите ясна и измерима цел, като „Да се науча да решавам квадратни уравнения“.

Следва да си напишете дейности - 5-6 конкретни стъпки, които ще предприемеш, за да изпълниш целта:

  1. Да прочета всички уроци по темата от учебника по Математика 
  2. Да изгледам всички видео уроци по темата в Khan Academy/Уча.се
  3. Да решавам всеки ден по 10 квадратни уравнения
  4. Да правя всяка седмица онлайн тест с доброволеца си, за да обсъдим напредъка ми и да ми помогне
  5. След 3 месеца ще направя голям тест непознати 15 уравнения.

Презентация за доброволци

Формуляр за записване

Формуляр за отчитане на прогреса
Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!