Ние сме фондация "Подарете книга"

www.podarivreme.org I www.podaretekniga.org 

Ние сме една от най-големите доброволчески организации в страната и смела иновативна образователна
институция, която има свои учители и се бори все повече деца да са функционално грамотни. Правим това
8 години и ще продължим.
 ♦  мрежа от 500 активно ангажирани доброволци
 ♦  подкрепят дългосрочно 400деца, живеещи в 18 институции в страната
 ♦  с над 2000 подарени дни всяка година
 ♦  16 учители, работещи за функционална грамотност на децата

На децата, които живеят в институция им липсва онзи значим възрастен, който да ги подкрепя, напътства и
понякога дори мъмри. "Подарете книга" знае, че това е важно и ги среща с доброволци, готови да работят с тях, да са техни ментори и приятели.

През 2018 и 2019 г. Дейността на фондация “Подарете книга” и каузата “Подари време” нямат проектно или донорско финансиране. Но пък има много доброволци, хора и компании, които вярват в нас. Ние разчитаме на събраните средства с помощта на всеки, който иска да участва в нашата кауза, за да:
 ♦  открием доброволец за всяко дете
 ♦  наемем бусове за пътуванията на доброволците до децата
 ♦  възнаградим труда на учителите, които водят заниманията за функционална грамотност